Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 111 od 14.12.2020.)


 • Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost Grada Pirota
 • Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Pirota za 2021. godinu
 • Zaključak kojim se određuju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine GADŽIN HAN u prvom krugu za ukupno 596 javnih nadmetanja, koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine GADŽIN HAN za 2020. godinu i planiranih za davanje u zakup po klasama i kulturama
 • Odluka o budžetu opštine Merošina za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Merošina
 • Odluka o poveravanju poslova turističke organizacije Ustanovi za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Merošina
 • Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Merošina
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Merošina
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Merošina"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju cena usluga: vode, kanalizacije i izvoženja smeća i cisterne
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena usluga: vode, kanalizacije i izvoženja smeća i cisterne


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex