Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 111 od 31.10.2017.)


  • PRAVILNIK O NAČINU RASPODELE I OBRAČUNA TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ O UTVRĐIVANJU CENE SNABDEVANJA KRAJNJIH KUPACA TOPLOTNE ENERGIJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex