Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 11/2021 od 19.02.2021.)


 • Odluka o pečatu Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o utvrđivanju javnog interesa
 • Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini opštine Svrljig
 • Odluka o izmeni Odluke o načelima komasacije u delovima katastarskih opština Niševac i Plužina, opština Svrljig
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Svrljig za 2021.
 • Program upravljanja spomenika prirode Prekonoška pećina - Godišnji program 2021. god.
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Svrljig za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za period od 01.01. do 31.12.2020.
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig, zbog isteka perioda na koji su imenovani
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex