Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 11 od 13.02.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Gradske opštine Palilula - Niš za 2020. godinu
  • Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Gradske opštine Palilula - Niš za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja ljudskim resursima Gradske opštine Palilula
  • Strategija upravljanja ljudskim resursima Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o razrešenju člana Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula Ksenije Janković (Stojanović)
  • Rešenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula Filipa Cvetkovića
  • Rešenje o razrešenju zamenika člana Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula Milana Marinkovića
  • Rešenje o imenovanju zamenika člana Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula Tare Jovanović


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex