Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 11 od 01.03.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ O ODREĐIVANJU FIKSNOG DELA CENE SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ZA KRAJNJE KUPCE KOD KOJIH JE IZVRŠENA OBUSTAVA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Niša", br. 11/2019)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016 i 11/2019)
  • TARIFNI SISTEM U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016 i 11/2019)

Grad Niš

Gradsko veće

  • Rešenje o izmenama Tarifnog sistema u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za ljudska i manjinska prava
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Niš

  • Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 6296/2 od 09.11.2018. g o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex