Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 109 od 01.12.2020.)


 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama odbornika, predsednika i članova radnih tela
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju JKP "Gorica" Niš
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Dositej Obradović" Niš, ul. Kraljevića Marka 13a, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Bubanjski heroji" Niš, ul. Bubanjskih heroja br. 1, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za stanovništvo, porodicu i decu
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za mlade
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za pitanja starenja i starosti
 • Rešenje o obrazovanju i izboru predsednika i članova korisničkog Saveta javnih službi
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora "Narodnog univerziteta" Niš
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Narodnog univerziteta" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Dečije odmaralište"Divljana" - Niš
 • Rešenje o prestanku mandata članova Upravnog odbora Ustanove Dečije odmaralište "Divljana" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite " Mara" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Čair"
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Umetničke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Umetničke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Nadežda Petrović" Sićevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Kralj Petar I" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije načelnika Službe za poslove Gradonačelnika
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Službe za poslove Gradonačelnika
 • Rešenje o određivanju javnih parkirališta na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o ukidanju vanredne situacija za deo teritorije opštine Svrljig, u selu Plužina, zbog pojave klizišta


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex