Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 108 od 30.11.2020.)


 • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2020. godini
 • Odluka o regulisanju duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja za period april, maj i jun 2020. godine
 • Program o izmenama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanjakomunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti zautvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjenenaplate za komunalno-stambene usluge, koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća
 • Odluka o naknadi troškova opštini Doljevac u cilju sprovođenja Odluke o davanjusaglasnosti na priključenje na javni vodovod Grada Niša i vodosnabdevanje naseljenihmesta Knežice, Perutine, Ćurline i Belotinca i rekonstrukciju i izgradnju delaregionalnog vodovodnog sistema pusta reka i konekcije sa niškim vodovodnim sistemom (NIVOS) ("Sl. list Grada Niša", broj 41/2015) i ugovora o regulisanju vodosnabdevanjanaseljenih mesta Knežica, Perutina, Ćurlina i Belotinac (broj 1641/2015-01 od07.05.2015. godine)
 • Odluka o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Medijana - parcijalne izmene
 • Odluka o izradi Trećih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša 2010-2025
 • Odluka o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Medijana
 • Odluka o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Pantelej - prva faza
 • Odluka o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Pantelej - druga faza
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Pantelej - treća faza - zapad
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Niška Banja - druga faza
 • Odluka o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Crveni Krst - prva faza
 • Odluke o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradskeopštine Crveni Krst - četvrta faza - jug
 • Odluke o izradi šestih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula - prva faza
 • Odluke o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula - druga faza
 • Odluka o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex