Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 106 od 18.10.2017.)


  • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA NIŠA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MREŽI USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA
  • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA, PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TELA
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA I UNIVERZITETA U NIŠU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ NA OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex