Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 105 od 13.12.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2019. godinu
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu
  • Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Medijana za 2020. godinu
  • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za razvoj lokalne zajednice
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Crveni Krst za 2020. godinu
  • Kadrovski plan Gradske opštine Crveni Krst za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Crveni Krst za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radnog tela za praćenje realizacije projekata Gradske opštine Crveni Krst
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Radnog tela za vanredne situacije
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije Crveni Krst


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex