Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 104 od 12.12.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o imenovanju članova Žirija za sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa za izbor idejnog rešenja za izgradnju nove zgrade Narodnog muzeja Niš
  • Rešenje o formiranju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma
  • Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Merošina
  • Odluka o budžetu opštine Merošina za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni Plana generalne regulacije Merošina
  • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex