Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 104 od 14.11.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETSKOM FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 76/2009 i 104/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 130/2017 i 104/2018)
  • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 53/2009 i 104/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 14/2010 - prečišćen tekst, 94/2010, 138/2017 i 104/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012, 67/2013, 115/2016 i 104/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 104/2018)
  • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 66/2018 i 104/2018)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017, 91/2018 i 104/2018)
  • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017 i 104/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017, 18/2018, 77/2018 i 104/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex