Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 103 od 10.12.2019.)


  • Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade "Stevan Sremac"
  • Rešenje kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija studentima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
  • Pravilnik o dodeli stipendija studentima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
  • Rešenje kojim se usvaja Pravilnik o dodeli stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
  • Pravilnik o dodeli stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2019/2020 godinu
  • Zaključak o donošenju Kataloga urbane opreme Grada Niša
  • Katalog urbane opreme Grada Niša


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex