Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 101 od 02.12.2019.)


  • Odluka o budžetu opštine Gadžin Han za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama Statuta opštine Gadžin Han
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o radnim telima Skupštine opštine Gadžin Han
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gadžin Han za period januar-septembar 2019. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Gadžin Han za period januar-jun 2019. godine
  • Rešenje o prestanku funkcije direktora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
  • Rešenje o imenovanju na funkciju direktora Turističke organizacije opštine Gadžin Han


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex