Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 101 od 06.10.2017.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA PIROTA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA OBAVEZNOG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZGRADA I SUFINANSIRANJU RADOVA NA ODRŽAVANJU FASADA I UNAPREĐENJU ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADA
  • PRAVILNIK O NAČINU RASPODELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA PIROTA ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex