Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 10 od 12.02.2020.)


  • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Žitorađa
  • Elaborat o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Žitorađa
  • Saglasnost Ministarstva na Odluku o mreži javnih osnovnih škola
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Merošina
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Komisije za izbor članova radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex