Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 8/2021 od 25.03.2021.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA GRADA LESKOVCA
  • REŠENJE
  • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE MEDVEĐA
  • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
  • ODLUKA O BLIŽEM NAČINU ORGANIZACIJE I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex