Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 8 od 01.04.2020.)


  • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU NABAVKE, PRIPREME I DISTRIBUCIJE PAKETA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I SREDSTVIMA ZA HIGIJENU KORISNICIMA PENZIJA SA IZNOSOM PENZIJE DO 30.000 DINARA I KORISNICIMA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ, PRAVA NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA I PRAVA NA UVEĆANI DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex