Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 51/2020 od 31.12.2020.)


 • ODLUKA O ODLAGANJU RASPISIVANJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020.GODINU (IV)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA NEGOSAVLJE UZ DRŽAVNI PUT IB REDA BROJ 39 PIROT ­ PEĆ
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE MEDVEĐA ZA PERIOD OD 2021 DO 2028. GODINE
 • ODLUKA O PRIHVATANJU UDELA BEZ NAKNADE U KAPITALU DRUŠTVA "FULL PROTECT" D.O.O.
 • ODLUKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
 • DEKLARACIJU O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U OPŠTINI MEDVEĐA
 • PROGRAM GODIŠNJEG KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ ­ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ ­ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZENEL HAJDINI" U TUPALU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORAOSNOVNE ŠKOLE "ZENEL HAJDINI" U TUPALU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA Osnovne škole "Partizanski dom" u Donjem Bučumetu
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA Osnovne škole "Partizanski dom" u Donjem Bučumetu
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZABAVNOG KARAKTERA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVUOPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU VAŽENJA ODLUKE O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OBNOVA" MEDVEĐA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex