Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 5 od 14.02.2019.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA
 • POSLOVNIK O RADU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI SREDNJEROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA, IZ BUDžETA OPŠTINE CRNA TRAVA, U CILJU OČUVANJA POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI U PRIVREDI
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CRVENOG KRSTA CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA CRVENOG KRSTA CRNA TRAVA ZA 2019. GODINI
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNE ZAJEDNICE "MIRKO SOTIROVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA MESNE ZAJEDNICE "MIRKO SOTIROVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex