Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 48/2020 od 24.12.2020.)


 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH, ZANATSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA PRIREĐIVANJE IGARA ZA ZABAVU I IGARA NA SREĆU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM NARODNE BIBILOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM SRC "VLASINA" VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA ZA 2021.GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA
 • ZAKLJUČAK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex