Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 47 od 23.12.2020.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPTŠINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • DEKLARACIJU O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U GRADU LESKOVCU
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA LESKOVCA U ČLANSTVO UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, GRADA LESKOVCA I APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "PIJACA" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA OGLAŠAVA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "DOM" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA OGLAŠAVA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VUKICA MITROVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VUKICA MITROVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex