Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 46 od 11.12.2020.)


 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU I ZA REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU PHOENIX PHARMA D.O.O. BEOGRAD, GRADA LESKOVCA I APOTEKE LESKOVAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU VEGA D.O.O. VALJEVO, GRADA LESKOVCA I APOTEKE LESKOVAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU ADOC d.o.o. Beograd, GRADA LESKOVCA I APOTEKE LESKOVAC
 • ODLUKA O OSNIVANJU LESKOVAČKOG KULTURNOG CENTRA U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NARODNOG MUZEJA U LESKOVCU
 • ODLUKA O OSNIVANJU NARODNE BIBLIOTEKE U LESKOVCU
 • ODLUKA O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NARODNOG POZORIŠTA U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA KULTURE ROMA U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA KULTURE U GRDELICI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA KULTURE U BRESTOVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA KULTURE U PEČENJEVCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DOMA KULTURE U VUČJU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE za područje PGR­a 5 - "Hisar", za delove sektora 4, podsektori 4V1 i 4V2, prostor između ulica Kosmajske i Lepše Stamenković u Leskovcu
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LESKOVAC
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA Oglašava JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "VODOVOD" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA Oglašava JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "VODOVOD" LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA Oglašava JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LESKOVAC
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UKIDANJU CENTRA ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA "DANICA VUKSANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA LESKOVAČKOG KULTURNOG CENTRA
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA LESKOVAČKOG KULTURNOG CENTRA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex