Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 44/2021 od 08.12.2021.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKIH PLANOVA MESNIH ZAJEDNICA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA IZBORE ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA RASPISANIH ZA 12.12.2021. GODINE
  • Obrazac MZ-11 REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČA MESNE ZAJEDNICE
  • Obrazac MZ-12 REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBORE ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKIH PLANOVA MESNIH ZAJEDNICA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA IZBORE ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA RASPISANIH ZA 12.12.2021. GODINE
  • Obrazac MZ-11 REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČA MESNE ZAJEDNICE
  • Obrazac MZ-12 REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBORE ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex