Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 42/2021 od 26.11.2021.)


 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Vlasotince, za period od 01.01. do 30.09.2021. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Vlasotince
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu u opštini Vlasotince
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Vlasotince
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Stevan Jakovljević" Vlasotince, iz reda roditelja i reda lokalne samouprave
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Vlasotince iz reda roditelja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "8. oktobar" Vlasotince, iz reda roditelja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Siniša Janić", iz reda lokalne samouprave
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Sveti Sava" Gložane, iz reda roditelja
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lebane 1
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lebane 2
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lebane 3
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lebane 4
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lebane reon 5
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Šumane
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Gornje Vranovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Popovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Grgurovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Krivača
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Šilovo-Radinovac
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Geglja
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lalinovac
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Prekopčelica
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Štulac
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Svinjarica
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Slišane
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Konjino
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Ždeglovo
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lugare
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Donje Vranovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Veliko Vojlovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Bošnjace
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Pertate
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Ćenovac
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Cekavica
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Malo Vojlovce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Togočevce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Novo Selo Goli Rid
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Nova Topola
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Klajić
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Lipovica Radevce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Buvce
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Poroštica Rafuna
 • 06 Obrazac MZ-6 Izborna lista Drvodelj


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex