Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 42 od 19.11.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE "SIMPO" AD VRANJE, SA STANJEM NA DAN 09. MAJ 2019. GODINE, PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA GRADA LESKOVCA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA GRADA LESKOVCA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE ZGRADA" D.O.O. IZ BEOGRADA
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA LESKOVCA PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU DRUŠTVA ZA PREVENCIJU INVALIDNOSTI I RADNO OSPOSOBLJAVANJE INVALIDA "ZAŠTITNA RADIONICA" D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA VRŠENJE USLUGA ZAMENE SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE SA LED TEHNOLOGIJOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZABAVNOG KARAKTERA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021 - 2027. GODINA
 • ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SPOMENIK KULTURE SKOBALJIĆ GRAD
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE VEZA DP IIA REDA BROJ 258 (VEZA SA DRŽAVNIM PUTEM A1 (PETLJA LESKOVAC CENTAR) - LESKOVAC-VLADIČIN HAN-VRANJE BUJANOVAC DRŽAVNA GRANICA SA BJR MAKEDONIJOM) SA OP - 17 (BOGOJEVCE-DONJA LOKOŠNICA-GORNJA LOKOŠNICA)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO STAMBENOG NASELJA IZMEĐU ULICE RADANSKE I BALKANSKE NA HISARU DEO PODSEKTORA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 5 U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO STAMBENOG NASELJA NA HISARU DEO PODSEKTORA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 5 U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ZAPADNI DEO NASELJA "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U LESKOVCA CELINE A3 I A4 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA OHRIDSKO - JUŽNO OD KOMPLEKSA "ZDRAVLJE AKTAVIS" - DEO BLOKA A14 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10 U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA "OBRAD LUČIĆ", ISTOČNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP-16 -ZONA 2, CELINA 2B U PLANU GENERALNE REGULACIJE 16 U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJA "OBRAD LUČIĆ", ZAPADNO OD OPŠTINSKOG PUTA OP-16 - ZONA 2, CELINA 2A U PLANU GENERALNE REGULACIJE 16 U LESKOVCU
 • IZMENU KADROVSKOG PLANA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA STRUČNOG TIMA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U MIROŠEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U MIROŠEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex