Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 40 od 30.10.2020.)


  • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE sportsko-rekreativnog centra "Jaruge"
  • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE turističko rekreativnog parka "Čukljenik"
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU OPŠTINE BOJNIK
  • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE
  • KONKLUZION MBI KORRIGJIMN E GABIMIT
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA
  • i raspisuje OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex