Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 40 od 31.12.2019.)


 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANOVA RADNOG TELA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE LEBANE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD OPŠTINSKE UPRAVE LEBANE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" IZ LEBANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex