Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 33/2022 od 15.11.2022.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LESKOVCA
  • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE ZA 2022. GODINU, KRAJNJIM KORISNICIMA
  • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
  • IZMENJEN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex