Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 33 od 30.11.2019.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA LESKOVCA U TRAJNI ULOG U KAPITALU "SIMPO" AD VRANJE
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "GRDELICA" IZ GRDELICE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OBAVLJANJU POSLOVA SNABDEVANJA VODOM ZA PIĆE NA TERITORIJI MESNE ZAJEDNICE PREDEJANE SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "POBEDA" DOO IZ PREDEJANA
  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE 1 - UŽI GRADSKI CENTAR U LESKOVCU
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODCELINU 1D I 1E U PLANU GENERALNE REGULACIJE 12 "VASKOVO NASELJE" U LESKOVCU
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA USKLAĐIVANJE KAPITALA JP "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC" SA KAPITALOM REGISTROVANIM KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA LESKOVACA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex