Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 31 od 20.11.2019.)


 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA ZA PRAĆENJE I KONTROLISANJE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA NA REALIZACIJI PROJEKTA "IZGRADNJA GRADSKOG KOLEKTORA ZA CPPOV-e LESKOVAC"
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZADUŽIVANJU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE 02 br. 400-2335 od 20.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DODELJIVANJU OSMONOVEMBARSKIH PRIZNANJA OPŠTINE LEBANE U 2019. GODINI
 • ODLUKA O OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKE ZONE U DELU NASELJA DRVODELJ
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA LEBANE OKO ULICA NIKOLE TESLE I JABLANIČKE
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU
 • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI NEPOKRETNOSTI U ZONAMA U KOJIMA SE NALAZE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA SVAKU ZONU NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA DOMA KULTURE "RADAN" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "RADAN" LEBANE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) ZA OPŠTINU LEBANE ZA PERIOD 2019-2023. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2019. - 30.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU U OPŠTINI VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU PROTIVGRADNIH STRELACA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE U 2019. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • REŠENJE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SVETI SAVA" GLOŽANE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RADNOM ANGAŽOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "KARAĐORĐE PETROVIĆ" KRUŠEVICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "KARAĐORĐE PETROVIĆ" KRUŠEVICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex