Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 30/2021 od 06.09.2021.)


 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROCENTA REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PREBIVALIŠTEM U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "LEBANE" LEBANE ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA LEBANE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE POČETNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O USVAJANJU POČETNOG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MREŽU USTANOVA PU DEČIJI VRTIĆ "DEČIJA RADOST" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "LEBANE" LEBANE
 • ODLUKA O USVAJANJU TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PUTNIČKOG VOZILA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PUTNIČKOG VOZILA DOMU ZDRAVLJA LEBANE
 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA NAČELNIKU OPŠTINSKE UPRAVE LEBANE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O POSEBNOM LINIJSKOM PREVOZU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex