Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 30 od 12.09.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NORMATIVNA AKTA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU, KOMUNALNE I DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNOG ODBORA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, GRADSKIH ČETVRTI, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA UDRUŽIVANJE I SARADNJU SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBELEŽAVANJE PRAZNIKA, JUBILEJA I DODELU PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI I BORBU PROTIV VERSKIH SEKTI SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA I UNAPREĐENJE POLOŽAJA ŽENA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" IZ GRDELICE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" IZ GRDELICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA LESKOVCA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA LESKOVCA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELJKO" PEČENJEVCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELJKO" PEČENJEVCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-­TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-­TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRAJKO STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRAJKO STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF KOSTIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF KOSTIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-­TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-­TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex