Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 30 od 28.12.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/2017 i 30/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IZ LESKOVCA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 39/2016 i 30/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" IZ LESKOVCA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 39/2016, 51/2016, 1/2017 i 30/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex