Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 3 od 21.02.2020.)


 • ODLUKA O OSNIVANJU ETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU, PREĆENJE REALIZACIJE I IZRADU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA ETA GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" GRDELICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" GRDELICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA LESKOVAC

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex