Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 29 od 09.09.2020.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA IZRADU, PRAĆENJE REALIZACIJE I IZRADU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU, PRAĆENJE REALIZACIJE I IZRADU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI SREDNJEROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O VOLONTERSKOM RADU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK I STALNOM RADU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK, U OPŠTINI BOJNIK
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐIVANJU, ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK U PERIODU 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO - FINANSIJSKOM POSLOVANJU OŠ "STOJAN LJUBIĆ" U KOSANČIĆU ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO - FINANSIJSKOM POSLOVANJU TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" U BOJNIKU ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA,  NAGRADE I PRIZNANJA
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA, NAGRADE I PRIZNANJA  
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex