Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 26/2022 od 20.09.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA O POSTUPKU PRIPREME I BLIŽOJ SADRŽINI PLANA RAZVOJA OPŠTINE LEBANE ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE LEBANE 02 BROJ 02-172
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "URBANIZAM I IZGRADNJA" LESKOVAC
 • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex