Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 26 od 18.08.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA MANDATNO IMUNITETSKA PITANJA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex