Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 26 od 27.09.2019.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE LEBANE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA LEBANE
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA, ZA AGROEKONOMSKU 2019/2020 GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽENJU OPŠTINE VLASOTINCE PODIZANJEM DUGOROČNOG KREDITA KOD POSLOVNIH BANAKA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2019. - 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA KP. BR. 864/10, 864/19 I 863/1 KO VLASOTINCE VAROŠ PRIVREDNOM DRUŠTVU GRUNER SERBIAN DOO VLASOTINCE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2018/2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKIH PRIZNANJA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA I ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ", VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MEDVEĐA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK U PERIODU JANUAR-JUN 2019. GODINE
 • ODLUKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O RAZVRSTAVANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SE KORISTI ISKLJUČIVO ZA GAJENJE BILJAKA U POLJOPRIVREDNO ODNOSNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK U BOJNIKU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI I IZMENI STATUTA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O PRESTANKU ANGAŽOVANJA MRTVOZORNIKA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MRTVOZORNIKA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM I IZVEŠTAJEM REVIZORA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" SA SEDIŠTEM U BOJNIKU ZA PERIOD 01.01.2018. GODIN DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2018/2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG MREŽE USTANOVA ZA DECU ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RADNO VREME PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2019/2020 GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANJA, ADMINISTRATIVNA PITANJA I DRUŠTVENA PRIZNANJA
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA, NAGRADE I PRIZNANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA PROPISE I STATUTARNA PITANJA
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU, BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, SOCIJALNA PITANJA I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • REŠENJE O IZBORU ODBORA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex