Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 25/2022 od 12.09.2022.)


 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE ISPRAVNIHI HAVARISANIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA PUTEM JAVNOG NADMETANJA, SA TEKSTOM OGLASA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE
 • GRADSKO VEĆE GRADA LESKOVCA OBJAVLJUJE OGLAS O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE ISPRAVNIH I HAVARISANIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA PUTEM JAVNOG NADMETANJA
 • PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME RADNIKA OBEZBEĐENJA GRADA LESKOVCA - GRADSKE UPRAVE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU MRTVOZORNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • PRAVILNIK O DODELI STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA, ZA AGROEKONOMSKU 2021/2022. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex