Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 23 od 10.07.2020.)


  • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE NA UTVRĐIVANJU KONAČNIH REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE ODRŽANIH 21.06.2020. GODINE
  • ODLUKA O DODELI MANDATA KANDIDATIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
  • AKTI OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE CRNA TRAVA
  • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE CRNA TRAVA NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ODRŽANIH DANA 21.06.2020. GODINE i PONOVLJENIM IZBORIMA ODRŽANIM 30.06.2020. GODINE
  • IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
  • ZAPISNIK IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE CRNA TRAVA O RASPODELI MANDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA NA OSNOVU REZULTATA IZBORA ODRŽANIH DANA 21.06.2020. GODINE i PONOVLJENIH IZBORA ODRŽANIH 30.06.2020. GODINE
  • REŠENJE O DODELI MANDATA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex