Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 22/2022 od 20.07.2022.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM, USLUGAMA I RADOVIMA NA ENERGETSKOJ SANACIJI STAMBENIH OBJEKATA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJU TERMOTEHNIČKIH SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRENOS JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI IZ SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U SVOJINU OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOGUNOVAC I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOROVAC I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE BUČUMET I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE VELIKA BRAINA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE VRAPCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE GAZDARE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE GAJTAN I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE GUBAVCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE DRENCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE ĐULEKARE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE KAPIT I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE LECE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE MAROVAC I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE MAĆEDONCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE MEDVEĐA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE MEDEVCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE MRKONJE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE NEGOSAVLJE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE PETRILJE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE PUSTO ŠILOVO I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE RAVNA BANJA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE RETKOCER I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE RUJKOVAC I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE SVIRCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE SIJARINA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE SIJARINSKA BANJA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE SPONCE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE STARA BANJA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE STUBLA I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE TULARE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE TUPALE I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE CRNI VRH I IMENOVANJU POVERENIKA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE ČOKOTIN I IMENOVANJU POVERENIKA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2022.GODINU (IV)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE MEDVEĐA za 2021. godinu
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ADMINISTRATIVNOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JKP "OBNOVA" MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP "OBNOVA" MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JKP "OBNOVA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "OBNOVA" U MEDVEĐI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2022. GODINU (V)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 01.01.2022. - 30.06.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE CRNA TRAVA OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex