Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 22/2021 od 05.07.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Crna Trava za 2020. godinu, broj 06-150/2021-01
 • Rešenje o imenovanju članova izbornih komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Crna Trava, broj 06-151/2021-01
 • Odluka o završnom računu 2020.
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni Osnivačkog akta JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni Osnivačkog akta JKP "Vodovod" Vlasotince
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Rešenje o o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Vlasotince i imenovanju novih članova
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije Vlasotince
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Školskog odbora OŠ "Karađorđe Petrović" Kruševica i imenovanju novih članova
 • Rešenje o prestanku mandata člana OŠ "Vuk Karadžić" Tegošnica i imenovanju novog člana
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Vlasotince
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Medveđa za 2021. godinu - drugi krug


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex