Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 22 od 07.07.2020.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA I RASPISUJE O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA
  • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU
  • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINE
  • REŠENJE O DODELI MANDATA KANDIDATIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA SA IZBORNIH LISTA KOJE SU DOBILE MANDATE NA IZBORIMA ODRŽANIM 21. JUNA 2020. GODINE
  • ODLUKA O DODELI MANDATA KANDIDATIMA ZA ODBORNIKE SA IZBORNIH LISTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex