Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 22 od 08.10.2018.)


  • ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 22/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/2014, 48/2016 i 22/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex