Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 21 od 22.11.2017.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2017)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI USLUGE POMOĆI I NEGE U KUĆI I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2017 i 21/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex