Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 20/2021 od 10.06.2021.)


 • Odluka o pristupanju izradi Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bojnik
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske tranzicije
 • Odluka o građevinskom zemljištu
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o obrazovanju Komisije za raspolaganje građevinskim zemljištem, pribavljanje građevinsko zemljište u javnu svojinu opštine i sva druga rešenja i druge akte koji se donose na osnovu ove odluke
 • Odluka o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu javnim nadmetanjem, otuđenje nepokretnosti iz javne svojine javnim nadmetanjem, pribavljanje u javnu svojinu neposrednom pogodbom, besteretnim pravnim poslom (poklonom), neposrednom pogodbom uz naknadu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom uz naknadu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. direktora Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji opštine Vlasotince
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Lebane
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Lebane
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Lebane za 2020. godinu
 • Odluka o davanju ovlašćenja načelnici OU Lebane
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju i eksproprijaciju nepokretnosti u korist opštine Lebane
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije PPOV Đenovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora JKP "Veterinarska stanica Lebane" Lebane
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana odbora za propise i upravu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Crna Trava za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Crna Trava za 2021. godinu - rebalans 2
 • Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava stvarne službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini
 • Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na predlog za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad za opštine Vlasotince i Crna Trava
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava
 • Rešenje o prestanku i imenovanju člana Komisije za statut Skupštine opštine Crna Trava


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex