Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 20 od 02.07.2020.)


  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE CRNA TRAVA IZGRADNJOM OBJEKTA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" U CRNOJ TRAVI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA CRNA TRAVA
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex