Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 2/2021 od 16.01.2021.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA, POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI I OPREMI ZA RAD, KAO I NA STOČNOM FONDU OD ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALE USLED OBILNIH KIŠNIH PADAVINA, POPLAVA I POJAVE BUJIČNIH VODA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA STAMBENIM, POMOĆNIM I PRIVREDNIM OBJEKTIMA, KAO I STVARIMA I INFRASTRUKTURI, OD ELEMENTARNE NEPOGODE NASTALE USLED OBILNIH KIŠNIH PADAVINA, POPLAVA I POJAVE BUJIČNIH VODA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O OTPISU I KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE "IVAN MILUTINOVIĆ" PIM
 • ODLUKA
 • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2020­2022. GODINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021­2030.
 • REŠENJE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex