Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 2 od 11.02.2020.)


  • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE CRNA TRAVA
  • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOJNIK
  • REŠENJE
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex