Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 19/2022 od 28.06.2022.)


 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKU O OBRAZOVANJU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NARODNE BIBLIOTEKE U LESKOVCU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNOG TIMA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" - LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" - LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex